- 2005.02.27. Lietuviai buriuoja gerai! Lietuvos Buriuotojų Sąjunga reiškia pagarbą 2004 metų Laser klasės "Europos Taurės" dalyviams, užėmusiems sekančias vietas:
- Laser Standard: Laurynas Rimšas suaugusiųjų įskaitoje 5-as (372 dalyviai). Jaunimo įskaitoje 2-as (156 dalyviai).
- Laser Radial suaugusiųjų įskaitoje (466 dalyviai): Rokas Milevičius 7-as, Vaidas Balčiūnas 8-as, Linas Ščepinas 15-as.
- Laser Radial jaunimo įskaitoje (279 dalyviai): Rokas Milevičius 3-as, Vaidas Balčiūnas 4-as, Linas Ščepinas 10-as.
http://www.laserinternational.org/ecup2004/ecup04index.htm


- 2005.02.27. Kovo 1 dieną vyks LBS Tarybos posėdis. Dienotvarkė: Buriavimo plėtojimo programos, LBS nario mokestis, jachtų registro klausimai, geriausio 2004 m. reiso konkursinių darbų vertinimas.

"Kreiserinio Buriavimo Mokykla"

Kapitono kvalifikaciniai kursai

      Kapitono programos kursai vedami pagal galiojančias LBS Tarybos patvirtintas mokymoprogramas. Kapitono programos kursai vedami savaitgaliais ir trunka 5 užsiėmimus po 8 valandas. Po kursų rengiamas egzaminas, kuris vyksta vadovaujantis burinių jachtų Kapitonų diplomavimo taisyklėmis. Prieš kursus ir egzaminą kandidatai privalo turėti reikalaujamą išplaukiotų mylių ir navigacinių sezonų kiekį. Dėstomos 9-ios temos: Navigacija, Astronavigacija, Locija, Hidrometeorologija, Lietuvos ir Europos vidaus vandenų laivyba, COLREGS, Signalizacija, Ryšio priemonės, Jūrų teisė.
      Laisvos formos prašymas įstoti į mokymo grupę privalo būti atsiųstas elektroninio pašto adresu arturas@sailing.lt. Mokyklos tinklapyje rubrikoje "Registracija" nurodyta visa būtina informacija. Surinkus 3-4 kandidatus, suderinamas kursų laikas. Šie kursai nevyksta iš anksto paskelbtomis dienomis, nes yra vienetiniai.

      Kursai vyksta Vilniuje, adresu: Lukšio g.32 Domus Centras. Kapitonai, apmokėję kursus ir priimti į juos, apie tai informuojami elektroniniu laišku.
      Kursų tikslas: paruošti Kapitonus kvalifikaciniams egzaminams. Paruoštą kursams paskaitų medžiagą besimokantys gali kopijuoti į USB atmintines asmeniniam naudojimui (948 skaidrės, 18.5 Mb). Baigus kursus, kursantai gauna baigimo pažymėjimą. Pažymėjimas neišduodamas nepareigingiems kursantams, kurie praleidžia daugiau, nei vieną paskaitą.
      Kursus veda Artūras Dovydėnas, jachtos kapitonas.