- 2005.02.27. Lietuviai buriuoja gerai! Lietuvos Buriuotojų Sąjunga reiškia pagarbą 2004 metų Laser klasės "Europos Taurės" dalyviams, užėmusiems sekančias vietas:
- Laser Standard: Laurynas Rimšas suaugusiųjų įskaitoje 5-as (372 dalyviai). Jaunimo įskaitoje 2-as (156 dalyviai).
- Laser Radial suaugusiųjų įskaitoje (466 dalyviai): Rokas Milevičius 7-as, Vaidas Balčiūnas 8-as, Linas Ščepinas 15-as.
- Laser Radial jaunimo įskaitoje (279 dalyviai): Rokas Milevičius 3-as, Vaidas Balčiūnas 4-as, Linas Ščepinas 10-as.
http://www.laserinternational.org/ecup2004/ecup04index.htm


- 2005.02.27. Kovo 1 dieną vyks LBS Tarybos posėdis. Dienotvarkė: Buriavimo plėtojimo programos, LBS nario mokestis, jachtų registro klausimai, geriausio 2004 m. reiso konkursinių darbų vertinimas.

Klaipėda: Lektorius Viktoras Golubovskis

      Trumpa informacija:

Buriuoja nuo 1967 metų.
Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikacija nuo 1991.
Nusipelnęs Lietuvos buriuotojas nuo 2017-08-12, Garbės ženklo Nr.37.
Baigęs KBM kursus, skirtus dėstytojams, ir SOLAS "Gelbėjimo" kursus (2014) pagal IMO STCW 75 konvencijos programą.
Nuplaukęs jūra Kapitono ar Kapitono padėjėjo pareigose 49'700 jūrmylių (iki 2022 m. spalio).

Tel.: +370-685-46171
Skype: vikgol1
El.paštas: info.kursai@jachtaneringa.lt
Web: www.jachtaneringa.lt

"Kreiserinio Buriavimo Mokykla"

Nusipelnęs Lietuvos buriuotojas,
ženklas nr.37, suteiktas 2017-08-12.

"Tūkstantmečio odisėjos" IX-o etapo Halifaksas-Almerija kapitonas.