Kreiserinio Buriavimo Mokykla

Pas ką mokytis praktinio būriavimo?

Praktinius mokymus veda nepriklausomi praktikos mokytojai. Užsiėmimai vedami pagal LBS programas. Praktikos pamokų kaina neįeina į teorinių kursų kainą ir ją nustato kiekvienas mokytojas savarankiškai. Praktiniai kursai užsakomi tiesiai kontaktuojant su jais. Sudaromos grupės po 1-2 žmones. Praktikos mokytoją galima pasirinkti bet kuriame mieste, nebūtinai tame, kuriame laikėte teorijos egzaminą. Tai gali būti bet kas, nebūtinai žemiau minimi mokytojai. Tačiau reikia atminti, kad pasirašyti praktinio egzamino protokole gali tik kvalifikacinės komisijos nariai, kokiais yra KBM rekomenduojami mokytojai.

Ruošiantis Vidaus vandenų burinės jachtos vado diplomui, praktiką galima išsilaikyti Trakuose. Tai 12 valandų programa, kurią praeisite per 3-4 kartus, kad būtų skirtingos oro sąlygos. Praktikos egzaminas laikomas vidaus vandenyse su netrumpesne nei 7 metrai jachta su pagalbiniu varikliu ir trunka 1-2 valandas (dėl nepalankių sąlygų - iki 3 valandų). Visi reikalavimui Teorijos ir Praktikos egzaminui pateikti Egzaminų tvarkos apraše p.p. 49-54.

Pakrančių burinės jachtos vado praktiką reiks atlikti Klaipėdoje prieš tai išsilaikius Radijo operatoriaus egzaminą, nes reikės naudotis radijo ryšiu su pasieniečiais, savarankiškai vadovaujant išplaukimui į jūrą ir grįžimui iš jos. Prieš egzaminą privalu surinkti: 1) ne mažiau kaip 3 paros jūroje; 2) nuplaukti jūroje ne mažiau nei 100 jūrmylių atliekant ne mažiau nei 2 plaukimus vadovaujant kitam vadui. Visi kriterijai čia ir kitose kvalifikacijose yra minimalūs ir privalomi. Egzaminui turėsite turėti arba savo jachtą, arba ją nuomotis. Praktika vyksta po 2-3 valandas per dieną. Rekomenduojamas praktikos valandų skaičius - 12 valandų. Praktinis egzaminas laikomas po teorijos. Tik išlaikius abu egzaminus, išduodamas diplomas. Praktikos egzaminas laikomas pakrančių vandenyse su netrumpesne nei 7 metrai jachta su pagalbiniu varikliu ir trunka 5 valandas vienam egzaminuojamam (dėl nepalankių sąlygų - galima sutrumpinti iki 3 valandų arba pailginti iki 8 valandų). Jachtoje gali būti iki 4 egzaaminuojamųjų. Tada egzamino trukmė ilginama po 2 valandas kiekvienam papildomam egzaminuojamąjam. Visi reikalavimui Teorijos ir Praktikos egzaminui pateikti Egzaminų tvarkos apraše p.p. 55-60.

Atviros jūros burinės jachtos vado praktika įskaitoma tik jūroje. Paros ir jūrmylės skaičiuojamos remiantis išrašais iš jachtos žurnalo. Privalu surinki: 1) 2 metus nuo ankstensės kvalifikacijos suteikimo; 2) išplaukioti 40 parų; 3) nuplaukti ne mažiau nei 2'000 jūrmylių atliekant ne mažiau nei 5 plaukimus (plaukimo per Atlantą neužteks), iš kurių 1 turi būti atliktas potvynių / atoslūgių vandenyse. Praktikos egzaminas laikomas atviroje jūroje su netrumpesne nei 7 metrai jachta su pagalbiniu varikliu ir trunka 12 valandų vienam egzaminuojamam (dėl nepalankių sąlygų - galima sutrumpinti iki 10 valandų arba pailginti iki 24 valandų). Jachtoje gali būti iki 4 egzaaminuojamųjų. Tada egzamino trukmė ilginama po 2 valandas kiekvienam papildomam egzaminuojamąjam. Visi reikalavimui Teorijos ir Praktikos egzaminui pateikti Egzaminų tvarkos apraše p.p. 61-69.

Vandenynų burinės jachtos vado praktika įskaitoma tik jūroje. Paros ir jūrmylės skaičiuojamos remiantis išrašais iš jachtos žurnalo. Privalu surinki: 1) 4 metus nuo ankstensės kvalifikacijos suteikimo; 2) išplaukioti 80 parų; 3) nuplaukti ne mažiau nei 4'000 jūrmylių atliekant ne mažiau nei 7 plaukimus, iš kurių 2 turi būti atlikti potvynių/atoslūgių vandenyse. Praktinis egzaminas nevykdomas, tačiau klasėje per 2 va. reikia raštu suplanuoti kelionę ir pristatyti ją žodžiu per 1-2 valandas. Visi reikalavimui Teorijos ir Praktikos egzaminui pateikti Egzaminų tvarkos apraše p.p. 70-74.

Miroslavas Urbonavičius
jachta “Orangina”,
Praktika ir egzaminai
Tel.: +370-685-62826

TRAKAI