F

Anglų-Lietuvių buriavimo terminų aiškinamasis žodynas
Žodžių paieška - Ctrl F. Tai aiškinamasis žodynas, kuriame žodžiai sugrupuoti pagal temas ne abėcėline tvarka.
Tai mėgėjiškas žodynėlis. Paruošė Artūras Dovydėnas. Mano padėka ponams Tadui Naginioniui, pakoregavusiam vertimus,
bei L.Ron Hubbard, kurio angliškų terminų svetainė iniciavo norą turėti lietuviškus vertimus. Paskutinė korekcija - 2019-09-11.

Naudinga nuoroda į Wikipedijos anglišką žodynėlį: http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_nautical_terms

Navigational terms - Navigaciniai terminai

Longitude - Ilguma - viso 180 laipsnių į rytus ir 180 laipsnių į vakarus nuo Grinvičo dienovidinio.
Meridian - Dienovidinis (meridianas) - menama linija, einanti nuo vieno Žemės poliaus į kitą.
Latitude - Platuma - viso 90 laipsnių į šiaurę ir 90 laipsnių į pietus nuo pusiaujo.
Declination - Deklinacija (magnetinės šiaurės nukrypimas nuo geografinės šiaurės).
Deviation - Deviacija (magnetinio kompaso paklaida).
COLREGS - Regulations for Preventing Collisions at Sea - LSJPT - Laivų Susidūrimo Jūroje Prevencijos Taisyklės.
GPS - Global Positioning System - GPS - Žemės palydovų sistema pagrįsta navigacinė sistema.
Logbook - Laivo žurnalas - privalomas vesti pagal jūrų teisę žurnalas su navigaciniais ir kitais užrašais. Naudojamas kaip teisinis liudininkas įvykių, įvykusių laive.
Boat, Craft, Vessel, Ship - Laivas.
Sailing Boat - Burinis laivas.
Yacht - Poilsinis laivas (burinis arba motorinis).
Pleasure boat (leasure craft) - Pramoginis laivas - iki 24 metrų ilgio (burinis arba motorinis).
Buford scale - Boforto vėjo greičio skalė:
Balai     Nuo m/s     Iki m/s                Balai     Nuo m/s     Iki m/s
  0            0.0             0.3                      7          14.0           17.0
  1            0.3             1.5                      8          17.0           21.0
  2            1.5             3.3                      9          21.0           25.0
  3            3.3             5.5                      10        25.0           29.0
  4            5.5             8.0                      11        29.0           33.0
  5            8.0             11.0                    12        33.0           -
  6            11.0           14.0

Wind directions - Vėjo kryptys:
North - Šiaurys (kuršiškas terminas - Suominis).
South - Pietys, Ziuidas (kuršiškas terminas - Launagis).
East - Rytys, Ostas (kuršiškas terminas - Austrinis).
West - Vakaris, Vestas (kuršiškas terminas - Vakaris).
Sou'easter - Ziuid ostas - Pietryčių vėjas
Sou'wester - Ziuid vestas - Pietvakarių vėjas.
Norhtwest - Šiaurės-vakarų.
Nordeast - Šiaurės-rytų.
Squall - Škvalas.
Whirlwind - Viesulas, Tornadas.
Vortex - Oro sūkurys, Viesulas.
Twister - Viesulas, Tornadas.
Howling (wind) - Staugiantis (vėjas).
Forced up or Picked up - Sustiprėti (apie vėją).
Gale - Audra - F8-F9 balų vėjo stiprumas pagal Boforto skalę.
Gale warning - Audros įspėjimas - pranešamas kai vėjas sustiprėja iki F7 pagal Boforto skalę.
Storm - Štormas - F10-F11 balų vėjo stiprumas.
Hurricane - Uraganas - F12 balų vėjo stiprumas pagal Boforto skalę, arba vėjas, stipresnis nei 32 m/s, arba 62 mazgai.
Calm - Tyka, Štilis (0-1 balas pagal Boforto skalę).
Light - Silpnas (2-3 balai pagal Boforto skalę)
Moderate - Vidutinis (3-5 balai pagal Boforto skalę).
Strong or High or Heavy wind - Stiprus (6-7 balai pagal Boforto skalę).
Abate - Silpnėjantis (apie vėjo stiprumo prognozes).
Increasing - Stiprėjantis (apie vėjo stiprumo prognozes).
Diminishing - Silpnėjantis (apie vėją).
Offshore - Jūroj, toliau arba toli nuo kranto (kada jau nesimato kranto).
Shore - Krantas (gali būti ežero ar upės krantas, bet taip pat ir jūros).
Ashore - Krante.
Coast - Jūros krantas.
Bight - Įlanka, buchta, užutekis.
Cove - Įlanka.
Shelter - Prieglobstis, užuovėja, veiksmažodis - pasislėpti.
Fairway or Channel or Waterway or Seaway or Pass - Farvateris, Vandens kelias.
VTS or Vessel Traffic Service - Laivų eismo reguliavimo tarnyba.
Entrance - Uosto vartai, Įplaukimas.
Bridge - Tiltas.
Lock - Šliuzas.
Pile - Polius.
Anchorage - Inkaravietė.
Jetty - Prieplauka, Tiltelis.
Pier - Pirsas, tiltelis, plaukiantis pontonas, prie kurio švartuojami laivai iš abiejų pusių.
Mole - Molas.
Breakwater - Bangolaužis.
Dam or Seawall or Dike or Lewee or Embankment - Damba.
Lighthouse - Švyturys.
Light - Žiburys.
Sector - Žiburio skleidžiamos šviesos sektorius.
Dip or Dipping - Pasislėpimas už horizonto.
Rising - Iškilimas virš horizonto.
Sunrise - Saulės pakilimas.
Sunset - Saulė nusileidimas.
Dark - Tamsus paros laikas.
Dusk - Prieblanda, Sutemos.
Dawn - Aušra.
Dock - Laivavietė - vieta, kur laivas ilsisi uoste, pririštas prie tiltelio; arba Švartuotis - veiksmas, vykdomas pririšant laivą laivavietėje.
Bollard or Mooring bollard - Knechtas.
Mooring ring - Švartavimosi žiedas krantinėje.
Marina - jachtų uostas su reikiamom paslaugom laivams ir jųįguloms.
Harbour or Harbor - Uostas.
Outer harbour - Reidas.
Mooring - Švartavimosi vieta - inkarinė boja skirta laivui pririšti.
Berth - Laivo stovėjimo vieta.
Leeward berth - stovėjimo vieta pavėjinėje pusėje, į kurią vėjas stumia laivą.
Windward berth - stovėjimo vieta priešvėjinėje pusėje.
Float or Pontoon - Pontonas - užinkaruotas plaukiantis tiltelis, skirtas laivams švartuoti, kurie negali priplaukti prie kranto dėl uolų ar seklaus vandens.
Bank - krantas, rėva, banka, sąnašinė sekluma.
Delta - Delta.
Mouth - Upės žiotys.
Estuary - Upės žiotys, limanas.
Current - Srovė (vandens, elektros).
Stream - Vandens srovė, sukelta laivo judėjimo, srovės arba potvynio/atoslūgio.
Whirlpool - Vandens sūkurys.
Tide - Potvynis.
Tide way - vieta, kur labiausiai jaučiama potvynio srovė.
Ebb - Atoslūgis.
Fog - Rūkas.
Mist - Migla.
Drop - Lašas.
Rain - Lietus.
Showers - Trumpi lietūs.
Thunderstorm - Lietus su perkūnija.
Cliffs - Uolos.
Scraps - Skardžiai, išilgai kranto.
     Skardis - Status plokščiakalnio šlaitas, uolos.
Obstacle - Kliūtis
Water hazards - Pavojus vandenyje.
Light House - Švyturys.
Wave - Banga.
Wash - Bangų mūša, arba kilvateris, arba sąnašos/samplovos, arba skalavimas (bangų), arba Plauti, Skalbti.
Swell - Jūros bangavimas.
Surge - Didelė lūžtanti banga, volas.
High seas - Audringa jūra.
Rough or Confused or Large seas - Bangų sujaukta jūra.
Chop - trumpos, stačios bangos.
Tornado, whirlpool - tornadas, viesulas, umaras.
Steep seas - Trumpos stačios bangos.
Chop waves - Stačios lūžtančios bangos, dažniausiai atsirandančios pučiant vėjui prieš srovę.
To chop about - Staigiai pakeisti kryptį (apie vėją).
Calm conditions - Ramios sąlygos, lygus vanduo, bevėjis oras.
Shallow waters - Seklūs vandenys.
Day sailing - Dieninis buriavimas, netoli kranto.
Abeam - Lagu - laivo treverse, arba šalia laivo.
Traverse - statmena kryptis į laivo išilginę ašį.
Ahead - Į priekį - judėti į priekį.
Wake - Kilvateris - laivo pėdsakas vandenyje, arba plaukti iš paskos, sekti.
Wake wave - Kilvaterinė banga - banga, sukelta praplaukusio laivo, arba banga, sekanti laivą jam plaukiant.
Wash up - Nusiprausti, išplauti į krantą.
Stranded - Užplaukęs ant seklumos, Išmestas į krantą (pvz.: laivas)
Wash out or Wash down - Nuplauti (nuo denio), išblukti.
Buoy - Boja - Užinkaruotas navigacinis ženklas, arba inkaravimuisi skirtas plūduras.
Can - Cilindro formos navigacinis plūduras.
Cylinder - Cilindro formos navigacinis plūduras.
Cone - Kūginis plūduras.
Sphere - Sferos (rutulio) formos navigacinis plūduras.
Spar - Gairė, strypo formos navigacinis plūduras.
Astern - Už laivo - laivagalyje, už laivo.Nusako judėjimo kryptį.
Alongside - Šalia laivo.
Leeward - Pavėjui, apie kryptį.
Lee shore - Pavėjinis krantas.
Downwind - Kristi - keisti kryptį nuo vėjo, plaukti pavėjui.
Scudding - Plaukti pavėjui.
Bear away - Kristi.
Drive off - Krsti.
Fall off - Kristi.
Lee helm - laivo tendencija kristi.
Weather helm - laivo tendencija kilti.
Pivot point - vertikali ašis, apie kurią laivas sukasi pasukus vairą.
Windward - Arčiau vėjo krypties.
Upwind - Kilti - Sukti (aukštyn) į vėją. Kryptis "aukštyn" - įvėjau.
Close up - Pakilti su tikslu sumažinti burių atakos kampą į vėją.
De-power - Atleisti bures su tikslu sumažinti laivo greitį.
Steerage way - Minimalus greitis, reikalingas kad laivas klausytų vairo plunksnos.
Power up - Burių reguliavimas greičio padidinimo tikslu.
Heel - Krenas - šoninis korpuso pasvirimas.
Longitudinal balance or Trimming - Diferentas - išilginis korpuso pasvirimas.
Velocity - Eiklumas - korpuso gebėjimas nugalėti pasipriešinimo judėjimui jėgas.
Stability - Stovumas - korpuso gebėjimas atgauti vertikalią padėtį.
Buoyancy - Plūdrumas - korpuso savybė laikytis vandens paviršiuje.
Point - Laikytis kurso, kilti į vėją (point up).
Starboard - Dešinys bortas žiūrint į laivo priekį.
Starboard to - Dešiniu bortu link... (krantinės).
Port - Kairys bortas žiūrint į laivo priekį.
Portside to - Kairiu bortu link... (krantinės).
Tack - Halsas - laivo kursas, kai vėjas pučia į laivo šoną. Dešinysis halsas - vėjas pučia į dešinyjį bortą. Kairysis halsas - vėjas pučia į kairyjį bortą.
Starboard tack - Dešinys halsas - Laivo kursas, kai vėjas pučia į dešinyjį bortą, o groto gikas yra kairiajame borte.
Port tack - Kairys halsas - Laivo kursas, kai vėjas pučia į kairyjį bortą, o groto gikas yra dešiniajame borte.
Tack - Vendas, laivo posūkis nosimi į vėją.
Jibe - Halsas, laivo posūkis laivagaliu į vėją.
Chinese jibe - Kinietiškas halsas, kai plaukiant pavėjui grotas pereina į kitą bortą savaime.
Forward - Pirmyn, laivo priekio kryptimi.
Headway - Judėjimas į priekį.
To beat - Plaukti aštriai prieš vėją prieš stačią bangą.
Turn - Posūkis - judėjimo krypties keitimas.
Capsize - Overkilis - apsiversti dugnu į viršų per šoną.
Rolling over - Jachtos virtimas per šoną 360 laipsnių.
Pitch polling - Overkilis, kai verčiamasi per laivo nosį.
Aloft - Virš, aukštyn, aukščiau. Naudojama horizontaliai krypčiai nusakyti.
Bearing - Kompasinis kursas iš vieno taško į kitą.
Transit - Pelengas.
Drifting or Adrift - Deifavimas (nevaldomas).
Drift - Dreifas - nukrypimas nuo kurso pavėjui, arba laivo judėjimas be variklio ir burių pavėjui, arba laivų, sukabintų bortais, nukrypimas nuo kurso plaukiant su varikliu dėl velkamo laivo, prikabinto prie šono.
Drag - Vandens vilkimas - trinties į vandenį padarinys, lėtinantis laivo greitį arba, inkaro vilkimas dugnu (dragging).
Dig - Inkaro įsmigimas į dugną.
Hold - Laikymas (inkaro dugne).
Pinch - Liuvingas - plaukimas su burėmis taip aštriai į vėją, kaip tik įmanoma (bet nesustojant laivui).
      Išsikelti - Plaukti taip aštriai į vėją, kaip tik galima kiekvienu atskiru momentu.
Heave To or Heaving to - Dreifas su burėmis - laivas sutabdomas taip, kad išlaikytų poziciją su mažu dreifu, kuri palaikoma vairo ir burių balansu, neleidžiančiu laivui judėti į priekį. Laivas ,tokiu būdu sustabdytas, vadinamas "hove to".
      Gulėti dreife - Stovėti vietoje arba nejudėti į priekį (su mažu dreifu), palaikant tokį laivo stovį vairo ir burių pagalba.
Lie to - Štormavimas su išleistu plaukiančiuoju inkaru nuo laivo nosies (nosimi į bangas).
Laying to - Štormavimas su išleistais stabilizuojančiais lynais nuo laivagalio, mažinančiais greitį ir neleidžiančiais laivui atsistoti šonu į bangas, (laivagaliu į vėją).
Running before it - Štormavimas bėgant nuo audros ir nelenkiant bangų, su pakankamu buringumu ir stabilizuojančiais lynais nuo laivagalio.
Abandon the ship - Palikti laivą.
Stranding - Štrandavimas - išsimetimas į krantą.
Apparent Wind - Vimpelinis vėjas - vėjo kryptis, jaučiama judančiame laive.
True wind - Tikrasis vėjas - tikrojo vėjo kryptis nejudančiame laive.
Entry angle or Angle of attack - Atakos kampas - burės chordos kampas vėjo krypties atžvilgiu.
Chord - Chorda - horizontalaus burės pjūvio linija, sujungianti burės (sparno) priekinį ir galinį taškus.
Laminar flow - Laminarus aptekėjimas - tolygus paviršiaus aptekėjimas oro arba skysčio srautu.
Turbulence - Turbulencija - sūkuriuojantis, atitrūkęs nuo paviršiaus aptekėjimas.
Chaotic flow - Chaotinis aptekėjimas - chaotinis oro arba skyčio sūkuriavimas už kliūties.
In Irons - Sustoti leventikyje - Laivo kursas į vėją, kai jis yra pasuktas ta kryptimi, arba pats pasisuko prieš vėją ir įstrigo toje pozicijoje negalėdamas judėti į priekį.
Against the wind - Leventikyje, prieš vėją.
Head to Wind - Leventikio kursas - laivo priekis pasukamas į vėją ir burės plazdinamos.
Adverse wind - Leventiko kursas.
Close hauled - Aštraus beidevindo kursas vėjo atžvilgiu. Plaukimas su burėmis taip aštriai į vėją, kaip tik įmanoma ženkliai neprarandant greičio.
Close reach - Buko beidevindo kursas vėjo atžvilgiu. Plaukimas su burėmis aštriai į vėją, bet ne taip aštriai, kaip aštraus beidevindo kursu.
Beam reach - Halfindas - Plaukimas, kai vėjas pučia statmenai judėjimo krypčiai.
Reach - Halfindas.
Broad reach - Bakštago kursas vėjo atžvilgiu, kai vėjas pučia iš laivagalio pusės, bet ne tiesiai į laivagalį.
Training run - Buko bakštago kursas vėjo atžvilgiu, makximalus bakštago kursas, kai genuja vis dar gauna vėjo.
Running - Fordevindo kursas vėjo atžvilgiu. Buriavimas tiesiai pavėjui.
Dead wind - Miręs vėjas - Plaukimo kryptis tiesiai pavėjui.     
By the Lee - Neigiamas fordevindas - Plaukimas fordevindo kursu taip, kad vėjo kryptis būtų truputį iš to borto, į kurį yra permestos burės.
Goosewing - Peteliškė - Fordevindo kursas vėjo atžvilgiu, kai grotas ir genuja išskleisti priešinguose bortuose.
Bare pole - Plikais stiebais - plaukimas pavėjui be burių.
Pooped - Laivas, užpiltas bangos per laivagalį.
Broach or Rounding-up - Bročingas - nevaldomas laivo pasisukimas į vėją.
Death roll - Priverstinis halsas per bročingą - groto giko perėjimas į priešingą usę dėl to, kad jachta atsigulė stiebais į priešvėjinę pusę dėl bročingo su spinakeriu, kai spinakerio gikas panyra į vandenį ir laivas gulasi stiebais į priešvėjinę pusę.
Privileged vessel - Laivas, kuriam pagal laivų prasilenkimo taisykles turi būti užleidžiamas kelias.
Planning regime - Glisavimas.
Displacement regime - Vandentalpinis plaukimo režimas laivo korpusui neiškylant iš vandens.

 

Boat characteristics - Laivo charakteristikos


Buttock - Batoksai, korpuso projekcijos inžineriniame brėžinyje, lygiagrečios DP - Diametraliai Plokštumai.
Waterlines - Vaterlinijos, korpuso projekcijos inžineriniame brėžinyje, lygiagrečios PP - Pagrindinei Plokštumai.
Bents - Špantai, korpuso projekcijos inžineriniame brėžinyje, lygiagrečios MP - Midelio Plokštumai.
Beam - Plotis - didžiausias laibo korpuso plotis.
Displacement - Vandentalpa - vandes, kurį išstumia laivo korpusas, svoris.
Draft - Gramzda - žemiausias laivo korpuso taškas nuo vandens paviršiaus.
Freeboard - Laisvo borto aukštis - atstumas nuo aukščiausio borto taško iki vandens.
Windage - Laivo korpuso buringumas.
Buoyancy - Plūdrumas - laivo savybė laikytis vandens paviršiuje.
Stability - Stovumas - gebėjimas atgauti vertikalią padėtį.
Velocity - Eiklumas - gebėjimas nugalėti pasipriešinimo judėjimui jėgas.
Standing waves - Pirmagalinė ir paskuigalinė bangos, sukeliamos judančio vandentalpiniame režime laivo, kurios neleidžia padidinti greičio.
Wash - laivo sukeliamos bangos.
LOA - the Overall Length of the hull - Didžiausias laivo korpuso ilgis, matuojant atstumą tarp labiausiai atsikišusių viršvandeninių laivo dalių laivapriekyje ir laivagalyje.
LWL - Length of Water Line - Vaterlinijos ilgis, matuojamas šoninėje laivo korpuso projekcijoje nuo laivapriekio iki laivagalio.
Waterline - Vaterlinija - juosta, nudažyta ant laivo korpuso, kuri žymi - iki kurios ribos gali nugrimzti neperkrautas kroviniu laivas į vandenį.
Fathom - Jūrinis sieksnis - Imperinės matų sitemos vienetas, naudojamas gyliams matuoti. 1-as Fatomas = 6 pėdos Si matų sistemoje (arba 30,45 cm x 6 = 182,88 cm).
Feet - Pėda - Imperinės matų sistemos vienetas, skirtas ilgiams matuoti, ir lygus 30.48 cm.
Cable - Kabeltovas - Imperinės matų sistemos vienetas, lygus 1/10 jūrmylės, arba 185,2 metro.
Nm, arba Nautical mile - Jūrmylė, lygi vienos minutės Žemės platumos lanko ilgiui 45-oje platumoje, arba lygi 1852 metrai.
Knot - Mazgas - greičio matas. 1-as mazgas = 6'076 pėdos per valandą, arba 1 jūrmylė (1852 metrai) per valandą,

 

Terms of the Boat - Laivo terminai:

Hull - Korpusas - Laivo korpusas.
Bottom - Dugnas.
Barnackles - Polipai (kriauklelės, apaugančios dugną).
Algae - Dumbliai (apaugantys dugną).
Flat bottom hull - Plokščiadugnis kopusas.
Chined hull - Kampuotas (šarpi) kopusas.
Smooth curve hull - Pilnų apvadų korpusas.
Displacement hull - Gilių apvadų korpusas.
Broadside or Topside - Bortas - laivo šonas tarp vaterlinijos ir denio.
Freeboard - Laisvo borto aukštis - didžiausias denio atstumas nuo vaterlinijos.
Boarding or Planking or Shell - Borto apkala.
Clinker - Klinkerinė bortų apkala (lentelė ant lentelės).
Carvel - Karavelinė bortų apkala (suleistos lentelės).
Cold-molding - Įstriža apkala (eglutė).
Keel - Kylis - išilginė pagrindinė laivo korpuso sija.
Deep keel - Falškilis - pelekas žemyn nuo kylio. Naudojamas dreifo mažinimui. Susideda iš deidvūdo (tarp kylio ir balasto) ir balasto.
Ballast - Balastas - svoris žemiausioje laivo dalyje, palaikantis laivo stabilumą.
Fin - Peleko formos falškilis - peleko formos.
Wing - Sparno formos falškilis - sparno formos.
Long keel - Ilgas falškilis - Falškilis, kuris eina nuo laivo priekio iki laivagalio po kiliu.
Twin keel - Dvigubas kilis - du kyliai ne per laivo centrą, kad palaikyti ant dugno stovintį laivą nevirstantį.
Bulb keel - Bulbkilis - falškilio apačioje koncentruotas balastas, išsišaunantis savo forma iš falškilio formos.
Centerboard - Švertas - sunki sparno formos plokštuma, iškišama per šverto šulinį, jachtos šoniniam dreifui sumažinti.
Centreboard boat - Švertobotas.
Deep keel momohul - Kylinė jachta.
Multihull - Daugiakorpusinis laivas.
Monohull - Vienkorpusinis laivas.
Catamaran - Katamaranas, dvikorpusinis laivas.
Trimaran - Trimaranas, trikorpusinis laivas.
Lifting keel - Pakeliamas kilis - sunkus kilnojamas švertas. Falškilis.
Centreplate - Sektorinis švertas.
Daggerboard - Durklinis švertas.
Fore and aft pivoting - Švytuojančio kardo švertas.
Centreboard trunk/case - Šverto šulinys.
Bilge keel - Kompromisas - Kompromisas, kurio falškilis yra sektorinis švertas.
Deep keel - Falškilis.
Keelson - Kilsonas.
Floor - Floras.
Frames or Bends - Španhautai.
Beam - Bimsas.
Short beam - Pusbimsis.
Pillar - Pileris arba Pilersas.
Stringer - Stringeris.
Breasthook - Brėštukas.
Shelf - Šelfas.
Coaming - Komingsas.
Carling - Karlingsas.
Waterway - Vaterveisas.
Deck - Denis - atvira jachtos korpuso viršutinė dalis.
Foredeck - Bakas, priekinė denio dalis.
Aft deck - Jutas - galinė denio dalis už kokpito.
Locker - Rundukas - erdvė po deniu, po suolais ir gultais, pritaikyta daiktų sandėliavimui, sudėjimui.
Fender - Krancas - guminis pripučiamas amortizatorius (cilindrinis, sferinis, pasagos formos), kabinamas prie borto ir apsaugantis laivą nuo trinties į kitus laivus ar krantinę.
Aboard - Laive, laivo viduje.
Afloat - plaukiantis, ant vandens.
Aft - Achterio link - laivagalio link.
Stern - Achteris, achterštevenis - laivagalis.
Whaleboat stern - Velbotinis/skandinaviškas achterštevenis.
Counter stern - Kanu achterštevenis.
Cruiser stern - Skliauto achterštevenis.
Raked stern - Pakeltas achterštevenis.
Transom - Transas - vertikali laivagalio plokštuma.
Vertical transom - Status transas.
Raked forward transom - Teigiamo nuosvirio transas.
Reverse, Raked backward transom - Neigiamo nuosvirio transas.
Sugar-scoop transom - atviras transas.
Bow - Foras, Forštevenis - laivo priekinė dalis, arba priekinė briauna, skrodžianti vandenį.
Straight bow - Tiesusis forštevenis.
Spoon bow - Šaukšto formos forštevenis.
Clipper bow - Kliperinis forštevenis.
Amidships - Midelis - laivo vidurys (pagal ilgį), plačiausia vieta.
Beam - Midelis.
Top - Topas - viršutinis vertikalaus rangauto galas (stiebo).
Nock - Nokas - laisvas horizontalaus rangauto galas (giko, rėjos).
Foot - Pėda - atraminis vertikalaus ir horizontalasus rangauto galas.
Step - Stepsas - įtvaras ant kylio paviršiaus, kuriame fiksuojama stiebo pėda (apačia).
Mast - Stiebas.
Folding mast - nuimamas stiebas, sudedamas stiebas.
Mast raiser - stiebo pakėlimo mechanizmas.
Boom - Gikas - horizontalus skersinis, prie kurio tvirtinasi burės apatinė kraštinė.
Main boom - Groto gikas.
Pole - Gikas.
Spinaker pole - spinaker gikas.
In-mast reefing - groto rifavimo sistema į stiebą.
Roller reefing boom - groto rifavimo sistema į giką.
Boom Vang - Giko atotampa - atotampa, skirtas sulaikyti giką nuo tendencijos kilti aukštyn, arba ištempiantis burės užpakalinę škatoriną.
Mast ladder - Stiebo laipteliai - lengvi laipteliai įlipimui į stiebą. Ypač naudingi, kai buriuojama su maža komanda, arba vienam.
Stay - Štagas - trosas, palaikantis stiebą išilginėje laivo ašyje.
Forestay - Headstay - Forštagas - trosas, palaikantis stiebą ir einantis nuo stiebo viršaus į laivo priekį.
Inner forestay or Baby stay - Beibištagas, naudojamas stiebui palaikyti ir papildomai priekinei burei iškelti.
Roller - Suktukas - specialus forštago įtaisas burei susukti uoste, ar rifuojant.
Backstay - Achterštagas - trosas, palaikantis stiebą ir einantis nuo stiebo viršaus į laivagalį.
Running backstay - Bakštagas.
Running checkstay - Žemutinis bakštagas, skirtas įtvirtinti stiebui baby-štago prijungimo vietoje.
Shrouds - Vantai - trosai, palaikantys stiebą iš šonų.
Shroud terminal - Terminalas (užpresuojamas ant troso, arba užspaudžiamas įkišant kūginį plėstuvą į troso galą).
T-ball - T-terminalas (T formos užpresuojamas terminalas).
Eye terminal - Terminalas su akute - Terminalas, kurio suplotame gale išgręžta skylė fiksavimo kaiščiui.
Fork terminal - Terminalas su apkaba - terminalas, kurio galas baigiasi šakute su skylutėmis fiksavimo kaiščiui įkišti.
Spreaders - Zalingiai (kraspicos) - stiebo atramos vantams atstumti nuo stiebo.
Pennant - Vimpelas - trikampė vėliava. Po kairiu zalingiu kabinami klubo ar savininko vimpelai.
Flagstaff or Flagpole - Flagštokas - vieta, kotas, ant kurio keliama vėliava.
Jackstaff - Jak-štokas - mažytis flagštokas, medinis kotas, kuris iškeliamas kartu su vėliava stiebo viršuje.
Spars - Rangautas - įranga, prie kurios tvirtinamos burė (stiebai, gikai, gafeliai ir t.t.)
Rigging - Takelažas - stiebų palaikymo ir burių valdymo virvės ir trosai.
Standing rigging - Stovintis takelažas - rangoutą palaikantys trosai.
Running rigging - Judantis takelažas - lynai ir trosai, kuriomis reguliuojamos burės.
Cordage - Judrusis takelažas - visos takelažo virvės.
Main-mast - Grotstiebis - pagrindinis sriebas kelių stiebų jachtoje. Keliama burė - grotas.
Fore-mast - Fokstiebis - priekinis stiebas, kai jachta turi daugiau, nei vieną stiebą.
Mizzen-mast - Bizanstiebis - trečias stiebas, arba stiebas iš kart už grotstiebio. mažas stiebas už grotstiebio. Paprastai žemesnis, nei priekinis stiebas. Burė, keliama anr šio stiebo - bizanis - maža groto kopija. Tarp bizanstiebio ir grotstiebio keliama burė - apselis.
Bonaventure mizzen - Bonaventura stiebas - ketvirtas mažesnis stiebas, ant kurio paprastai keliama lotyniška burė, žemesnis nei Bizanstiebis.
Jigger mast - Džigeris - laivuose, turinčiuose daugiau nei tris stiebus, tai žemiausias ir labiausiai laivagalyje pastatytas stiebas
Bilge or Hold - Triumas - žemiausia laivo dalis (kur renkasi vanduo).
Bilge pump - Triumo siurblys.
Pilot house - Rubkė arba Vairinė - denio antstatas, kurioje randasi vairas ir kompasas.
Forward cabin - Priekinė kajutė.
Cabin - Kajutė.
Cabin sole - Grindelės, Pajolai (nuimamos grindelės.
Companion or Messing space or Wardroom - Kajutkompanija.
Aft Cabin - Galinė kajutė.
Heads - Galjūnas, tualetas.
Shower - Dušas
Galley - Kambuzas, laivo virtuvė.
Bulkhead - Pertvara - medinė sienelė, skirianti kajutes vieną nuo kitos.
Forepeak - Forpikas (forpikis) - maža erdvė laivo priekyje, dažniausiai naudojama inkarui ir jo grandinei saugoti.
Aftpeak - Achterpikas (achterpikis) - erdvė tarp kokpito ir laivo transo daiktams sandėliuoti.
Lazarette - Achterpikas.
Companionway - Trapas - laipteliai, vedantys žemyn po deniu į gyvenamas patalpas.
Bowsprit - Būšpritas - buomas, atsikišęs iš laivo priekio.
Boomkin - Achtšpritas - buomas, atsikišęs iš laivūgalio (bizanio giko šoto, arba achterštago tvirtinimui)
Anchor - Inkaras - sunkus objektas, metamas į vandenį, kad išlaikytų laivą vienoje vietoje.
Para-anchor - Plaukiantysis inkaras, parašiutinis plaukiantysis inkaras.
Drogue - Plaukiantis inkaras, sudarytas iš serijos velkamų piltuvėlių, kurso stabilizatorius.
Hook - Inkaras
Ground Tackle - Inkaravimosi įranga - Inkaras, lynas, grandinė ir žvakahalsas.
Plough or CQR (Coastal Quick Release) - Plūginis inkaras (Geoffrey Ingram Taylor, Scotland, 1930m.).
Grapnel - Sudedamas inkaras.
Fisherman or Admiraly Pattern - Žvejų inkaras (atrodo kaip Admiraliteto inkaras, tačiau lengvesnis, nes skirtas mažiems laivams).
Admiralty - Admiraliteto inkaras
Raya or Spade - Inkaras-kastuvas (Alain Poiraud, France, 1990 m.).
Delta - Delta inkaras (Plūgas be šarnyro).
Bruce or Claw - Briuso inkaras (Peter Bruce, UK, 1970 m.).
Danforth - Danforo inkaras (letenos atsilenkia 30 laipsnių, Richard Danforth, USA, 1940m.).
Fortress - Fortres inkaras (kaip Danforas, bet letenos atsilenkia 40 laipsnių)..
Brittany - Britani inkaras (pigesnis Danforo variantas).
Bulwaga - Bulvagos inkaras (Peter Smith, USA, 2000 m.).
Rocna or Manson supreme - Rokna inkaras (Naujoji Zelandija, 2004 m.).
SARCA - Sarka inkaras (Australija).
Temporary anchor or Mud weight - Laikinas dumplo inkaras - paprastas sunkus špižiaus ar švino gabalas (5-20 kg), skandinamas dumliname dugne.
Permanent anchor - Pastovus inkaras - betono blokas, prie kurio inkaruojami navigaciniai ženklai arba inkaravimosi bojos.
Mushroom anchor - Grybas-inkaras - pastovus inkaras, 1-1,5 tonos svorio, apversto grybo formos.
Sand screw - Srieginis inkaras, įsriegiamas į seklų smėlio dugną.
Senhouse slip - Žvakahalsas - galinis inkaro grandinės galas, kuriuo grandinė segama prie korpuso, leidžiantis greitai atsegti ankerleiną nuo laivo, arba virvutė, kuria ankerleinas rišamas prie laivo korpuso (ji nupjaunama, kai laivas neturi laiko iškelti inkaro).
Rode - Ankerleinas, virvė.
Chain - Ankelrleinas (grandinė).
Bridle - Bridelis, vadelės, dvi virvės, įsegamos į ankerleiną, prilaikančios jį laivo diametralioje prokštumoje (taikoma katamaranuose).
Sand (S) - gruntas - Smėlis.
Mud (M) - gruntas - Dumblas.
Clay (Cy) ) gruntas - Molis.
Silt (Si) - gruntas - Nuosėdos, Sąnašos.
Stone (St) - gruntas - Akmenys.
Gravel (G) - gruntas - Žvyras.
Pebbles (P) - gruntas - Smulkūs gludinti akmenys.
Cobbles (Cb) - gruntas - Stambūs akmenys.
Rock (R) - gruntas - Uola.
Coral (Co) - gruntas - Koralai.
Shells (Sh) - gruntas - Geldelės, Kriauklelės.
Weed or Seaweed (Wd) - gruntas - Augmenija, įskaitant ir Rudadumblius (Kelp).
Plates or Shroud's fittings - Vantputensai - metalinės plokštelės, pritvirtintos prie laivo korpuso stiebo vantams tvirtinti (viršutiniams, apatiniams ir priekiniams stiebo vantai).
Forestay fitting or Backstay fitting - Štagputensai - metalinės plokštelės, pritvirtintos prie laivo korpuso stiebo štagams tvirtinti (forštagui ir achterštagui, bakštagams ir fordūnams).
Fittings - Putensai (štago, achterštago, vantų).
Hole or Hawse or Chain lead - Uždaras kliūzas.
Fairlead or Open lead - Atviras kliūzas.
Bottlescrew or Rigging screw or Turnbuckle - Vantšpaneris arba Španeris (trosų sąvarža).
J hook or Pelican - Pelikanas (užsegamas, nestacionarus španeris).
Stay extenders or Link plates - Prailginimo juostelės - dvi pailgos nerūdyjančio plieno juostelės su skylutėmis, naudojamos vantams/štagams prailginti.
Shackle with pin - Paprastas kaištinis šekelis.
Twisted shackle - 90 laipsnių kampu persuktas šekelis.
D-shackle - ilgas kaištinis šekelis.
Toggle - Takelažinė alkūninė (lankstoma) jungtis.
Fixed toggle - Takelažinė nelenksti apkaba su skylutėms kaiščiui.
Eye-jaw-toggle - Kaištinė jungtis, keičianti kaiščio kryptį 90 laipsnių.
Pin - Kaištis (įsukamas su sriegiu, arba fiksuojamas su perkišamu per skylutę gale spyruokliniu žiedu).
Hitch pin - Spyruoklinis kaištis su banguota užspaudimo kojele, lurio nereikia užlenkti.
Cotter ring - Spyruoklinis žiedas, skirtas kaiščiams fiksuoti.
Cotter pin - Kaištis iš sulenktos vielos, prakišamas į fiksavimo skylutę ir fiksuojamas atlenkiant vieną "koją".
Snap shackle - Karabinas, spyruokliniu kaiščiu užsegamas takelažinė juntis.
Snap hook or Carbine hook - Karabinas (stakselinis) arba Raksas, arba Kabė.
Block - Blokas, arba skreimulys.
Pulley - Medinis blokas (senovinis).
Series bloks - Kelių skriemulių blokas
Snach block - Kanifas-blokas (blokas su karabinu).
Winch or Windlass - Gervė.
Gypsy - Gervės būgnas (sukamoji cilidrinė dalis, ant kurios vyniojami virvės šlagai).
Pad eye - Atlenkiama "akis" saugos diržui ar takelažui tvirtinti.
Eye strap - prisukama prie laivo korpuso metalinė ąsa.
Wire cutter - Vantų žirklės.
Timbl - Troso akis - metalinė lašo formos apkaba, skirta įpinti į troso kilpą, kad metalas apsaugotų troso gijas nuo trinties.
Cleat - Klampė arba Spaustukas - laivo denio detalė, skirta virvių tvirtinimui/fiksavimui.
Jammer - Fiksatorius (virvės padėties).
Jum cleat - Kūginis spaustukas.
Cam cleat or Camcleat - Ekscentrinis spaustukas.
Spinlock or Rope clutch - Užsiveržiantis spaustukas (šiuolaikinis, su korpusu, per kūrį prakišama virvė, ir pakeliama rankenėle).
Winch, windlass - Gervė - metalinis būgnas į pagalbą burių reguliavimui.
Winch handle - Gervės rankena
Horn - Kablys
Snap hook - Snapšekelis.
Snap schackle - Karabinas.
Schackle - Šekelis.
Chock - Kliūzas - falšborto detalė su skyle, per kurią praveriamas švartovas ar ankerleinas.
Open chock - Puskliūzis - falšborto detalė, kliūzas su špjauta viršutine dalimi (švartovą ar ankerleiną nereikia prakišti).
Cockpit - Kokpitas - sritis laivūgalyje (arba laivo centre), esanti žemiau denio lygio ir labiau apsaugota, nei atviras denis, kuriame sumontuotas rumpelis arba šturvalas.
Bimini - Tentas - nuimamas kokpito tentas, naudojamas uoste ir plaukiant, apsaugantis komandą nuo tiesioginių saulės spindulių.
Pulpit - Priekinis relingas - metalinis rėmas, apsaugantis komandą nuo kritimo į vandenį laivo priekyje.
Pushpit - Galinis relingas.
Davit - Valtelės keltuvas, jo rėmai.
Dinghy - Laivo valtelė.
Tender - Laivo valtelė.
Inflatable - Pripučiama (valtelė).
Oar or Paddle - Irklas.
Oarlock or Paddlelock - Irklo tvritinimo apkaba.
Passarella or Bampkin or Gangway - Lieptelis (lenta įlipimui nuo kranto).
Swimming ladder - Laipteliai.
Monkey rail - Juto turėklas.
Guard rail - Relingas, metalinis rėmas, apsaugantis komandą nuo kritimo į vandenį laivo priekyje ir gale.
Toe rail - Lėjeriai turėklų pavidale (ne trosų).
Stanchions - Lėjerių atramos, statramsčiai, stovai.
Guardrail or Railing - Lėjeriai - denio aptvara iš metalinių trosų.
Lifeline - Lėjeriai (špriuitas) - trosas (keli lygiagretūs trosai) aptveriantis denį, einantis nuo priekinio relingo iki galinio relingo ir palaikomas lėjerių stovų.
Liferaft or Raft or Floater - Plaustas (pripučiamas gelbėjimo).
Floating assembly - Plaustas, sudarytas iš rastų ar ko kito.
Floating establischment - Plaukiantis statinys.
Safety line - Saugos (gelbėjimosi) diržas - juosta su kabliais galuose prie korpuso prisisegti, kad nenukristi už borto.
Lifejacket - Saugos (gelbėjimosi) liemenė.
Life west - Saugos (gelbėjimosi) liemenė.
Safety harness - Saugos diržai - atskiros petnešos, arba integruotos į gelbėjimo liemenę saugos diržui prisegti.
Lifeboy or Danboy - Dan-bojus arba Gelbėjimosi žiburys - statmenai plaukianti kartis su vėliavėle ir šviesa viršuje, naudojama pažymėti iškritusio už borto žmogaus vietai vandenyje.
Reflective tape - Šviesą atspindinti plėvelė.
MOB or Man Overboard - Akronimas "Žmogus už borto".
Flare or Distress flare - Signalinė raketa (raudona).
Signal flare - Signalinė raketa (balta).
Handflare - Falšfejeris, deglas.
Smoke or Lifesmoke - signaliniė dūmų šaškė (oranžinė).
First Aid Kit - Pirmosios pagalbos vaistinėlė.
Navigational lights - Navigacinės šviesos - kairio borto raudona, dešinio borto žalia ir užpakalinė balta, arba hakabortinė šviesa.
Gimball - Kardanas - įtaisas, leidžiantis kompasui, viryklei, išlaikyti horizontalią padėtį laivui svyruojant.
Cooker - Viryklė.
- Kambuzas, arba virtuvė laive.
Camboose - Kambuzas.
Feeding - Maitinimas.
Victualing - Apsirūpinimas maistu.
Fire Extinguish - Gesintuvas.
Gas - Dujos.
Diesel - Dyzelinis kuras.
Fuel - Kuras.
Paraffin - Žibalas.
Pipe - Vamzdis.
Seacock - Sklendė.
Can or Jerry can - Kanistra (kuro).
Tube - Vamzdis.
Hatch - Liukas.
Fore hatch - Forliukas.
Aft hatch - Achterliukas.
Main hatchway - Įėjimo liukas.
Companion way - Įėjimas į kajutę iš kokpito.
Wash boards - Įėjimo į kajutę uždarymo lentelės.
Toilet (also called "head") - Galjūnas, arba tualetas laive.
Waste system - Santechniniai įrenginiai.
Spray hood - Brezentinė arba stiklinė kokpito apsauga nuo purslų.
Socket - Jungtis.
Connection - Sujungimas.
Wires - Laidai.
Circuit - Elektros grandinė.
Aerial - Antena.
Repair - Remontas.
Paint - dažai.
Varnish - lakas.
Antifouling - antifūlingas, laivo dugno apaugimą jūros fauna ir flora apsaugantys dažai. Nuodingi.
Cradle or Keel-block - Kilblokas.
Strop - Stropas.
Awning tent or Dodger - tentas, stogelis laivo denyje.
Bimini - tentas virš kokpito.
Winter Tent - Žiemos tentas.
Log - Lagas - prietaisas laivo nuplauktam keliui matuoti.
Knot metter - Lagas, arba laivo greičio matuoklis vandens atžvilgiu.
Echosounder or Saunder or Sea gauge - Lotas - prietaisas gyliui matuoti.
Sounding line - Lotlynis.
Ballast pig - Lotas laivo dreifui nustatyti stovint nuleidus inkarą.
Depthsounder - Lotas - prietaisas gyliui matuoti.
Gooseneck - Giko šarnyras - įtaisas, elastingai tvirtinantis giką prie stiebo.
Gunwale or Toe rail - Falšbortas - denio krašto kantas, medinis ar metalinis, kaip apsaugos priemonė, kad koja nenuslystų už borto. Skylutės falšborto vandeniui nutekėti - špigatai.
Helm - Vairas - rumpelis (svertas, prijungtas prie vairo plunksnos ašies) arba šturvalas ir erdvė aplink.
Skipper - Kapitonas.
Master - Kapitonas.
Captain - Kapitonas.
Crew member - komandos, įgulos narys.
Helmsman - Vairininkas - įgulos narys, atsakingas už jachtos vairavimą.
Cabin boy or Sailor boy - Junga.
Cook - Kokas - laivo virėjas.
Carpenter - Dailidė.
Mechanic - Motoristas, mechanikas.
Sailor - Jūreivis.
Pilot - Locmanas.
Pilot - Locija.
Almanac - Locija arba Almanachas.
Shorthanded - vienutininkas, arba plaukiantis su komanda, kuri yra nepatyrusi.
Quartermaster - Šturmanas - žmogus laive, kuris seka laivo judėjimą pagal kompasą, navigacinius ženklus, signalus ir planuoja laivo kelią tikslui pasiekti.
Coast pilot or Water pilot - Locija - oficialių šaltinių išleista knyga jūrininkams apie pakrančių vandenis, uostų paslaugas, povandeninius pavojus, sroves, potvynius ir atoslūgius konkrečiuose regionuose.
Points or Rhumbs - Rumbai - 32 kryptys ant kompaso ciferblato (lėkštutės). Kiekvieno rumbo vertė - 11.25 laipsniai.
Rhumb line - Kompasinis kursas - magnetinis kursas, rodomas kompaso. Skiriasi nuo tikrojo, nes jį įtakoja Žemės ir aplinkos magnetizmas.
True course - Tikrasis kursas - jūrlapyje praklotas kursas, neįtakojamas Žemės magnetizmo.
Dead reckoning (DR) - Skaičiuotas kelias arba Praklotas kursas - laivo pozicijos nustatymas jurlapyje pagal kompaso, lago ir laiko parodymus, kitoks, nei astronavigacinis ar pagal GPS.
Fix - Observuotas taškas - laivo radimosi taškas, nustatytas naudojantis kryptimis į žinomus kranto objektus, radijo bangomis, ar nustatytas pagal žvaigždes ar GPS.
Hawser - Buksyras, švartovas - stora virvė ar melinis trosas, kurio pagalba jachtos inkaruojamos, ar tempia kitus laivus.
Mooring line - švartovas.
Painter - Švartovas - valtelės virvė, skirta jai pririšti.
Spring line - Špringas - švartavimo virvės, laikančios laivą prieplaukoje laivo priekinio ir užpakalinio švartovo priešinga kryptimi ir sauganti laivą nuo judėjimo pirmyn-atgal. Paprastai dedami (rišami) du špringai: priekinis ir užpakalinis.
Breast line - Tiesus špringas - švartovas, laikanti laivą laivavietėje statmenai laivo korpusui, apsaugantis laivą nuo šoninio judėjimo.
Rudder blade - Vairo plunksna - pelekas randasi po laivūgaliu ir naudojamas vairavimui.
Rudder stock - Baleris.
Rudder post - Vertikali sija baleriui tvirtinti (kartais achterštevenis, kartais transas, kartais Galinė kilio sija - Deidvudas.
Deadwood - Deidvudas.
Helmport - Viaro šulinys, Balerio vamzdis.
Skeg - Skegas - pelekas, tvirtinantis priekinę vairo plunksnos dalį prie korpuso.
Hanging rudder or Spade rudder - Pakabinamas vairas.
Balanced rudder - Balansyrinis vairas.
Semi-balanced rudder - Pusiau balansyrinis vairas.
With skeg or Unbalanced rudder - Vairas su skegu, arba nebalansyrinis vairas.
Overbalanced rudder - Vairas su daliniu skegu.
Twin rudders - dviejų vairo plunksnų mechanizmas. Vairo plunksnos išdėstytos laivo užpakalyje ir šonuose tam, kad pasvirus viena iš plunksnų tikrai būtų efektyvi.
Dual steering - galimybė vairuoti su šturvalu ir rumpeliu. Rumpelis - kaip atsarginis. Jis nuimamas ir saugomas nenumatytiems atvejams.
Tiller - Rumpelis - svertas, sujungtas su vairo plunksna ir naudojamas vairavimui.
Tiller extension - Rumpelio prailgintojas.
Wheel or Steering wheel - Šturvalas - vairavimo ratas, sujungtas trosais su vairo plunksna ir naudojamas vairavimui.
Steer - Vairuoti.
Pointing - Laikytis krypties.
Steerageway - Vairavimo kryptis.
Swing - Užnešti į šoną.
Collide - Susidurti.
Pass - Prasilenkti.
Steering cable - Šturtrosai.
Pivot point - laivo sukimosi ašis: 1/3 nuo nosies plaukiant į priekį ir 1/3 nuo laivagalio plaukiant atgal.
Engine - Variklis.
Motor - Variklis.
To motor - Plaukti su variklio pagalba.
Crank up or Fire or Turn on (the engine) - Užvesti (užkurti) variklį.
Stall or Turn off - Užgesinti (variklį).
Engine room - Variklio skyrius.
Outboard engine - pakabinamas variklis.
Lifting bracket - pakeliamas kronšteinas pakabinamam varikliui.
Long shaft - pakabinamo variklio pailginta koja.
Inboard engine - vidinis, stacionarus variklis.
Alternator - elektros generatorius.
Belt - diržas (generatoriaus, vandens siurblio).
Battery - Akumuliatorius.
Clamp - Akumuliatoriaus klėma.
Power switch - Masės išjungėjas.
Control lever - Gazo/pavarų rankena.
Throttle - Droselis, gazas arba Eiga.
Idle or Neutral - Neutrali eiga, neutralios variklio apsukos.
Propwash - Sraigto sukeliama vandens srovė.
Forward - Eiga į priekį.
Reverse - Atbulinė eiga.
Tachometer - Tachometras.
Fuel level gauge - Kuro lygio indikatorius.
Oil level gauge - Tepalo spaudimo indikatorius.
Water pressure gauge - Vandens slėgimo indikatorius.
Voltmeter - Voltmetras.
Ammeter - Ampermetras.
Engine hourmeter - Variklio darbo valandų indikatorius.
Engine water temperature gauge - Aušinimo skysčio temepratūros indikatorius.
Engine seasock - Variklio aušinimo sistemos sklendė.
Seawatter intake strainer - Jūros vandens grubus filtras/nusodintuvas.
Fuel - Kuras.
Fueling - Kuro užpylimas.
Tank - Kuro/vandens bakas/tankas.
Filter or Strainer - Filtras.
Impeller - vandens (kuro) siurblio malūnėlis (guminis, stovi viduje siurblio).
Gear box - greičių dėžė.
Dipstick - Tepalo lygio matuoklis.
Prop - propeleris, sraigtas.
Propeller - Sraigtas.
Screw - Sraigtas.
Folding prop - sudedamas sraigtas. Plaukiant susideda pats ir "nevelka" vandens. Įjungus bėgį - išsiskleidžia.
Exhaust - išmetimo vamzdis.
Screw - Sraigtas, propeleris.
Blade - sraigto mentė.


Sails - Burės


Square sail - Tiesioji burė - keturkampė burė, kabinama prie rėjos, ir valdoma keturiomis laivavirvėmis.
Sprit sail - Šprintinė burė - keturkampė burė, turinti "šprintą" viršutiniam laisvam burės kampui išskleisti.
Gaff sail - Gafelinė burė - keturkampė burė, tvirtinama viršutine kraštine prie gafelio, o apatine kraštine prie giko.
Bermuda or Marconi sail - Bermudinė arba Markoni burė - trikampė burė.
Lugsail - Liugerinė burė - keturkampė burė, turinti rėją, kuri prie stiebo tvirtinama ne per centrą, o arčiau priekinio noko.
Gunter sail - Huari burė - trikampė burė, kurios viršūnė ištempiama stiebo prailginimo kartimi.
Lateen sail - Lotyniška burė - trikampė burė, kurios priekinė kraštinė tvirtinama prie ilgos karties, iškeliamos stiebo viršuje ir tvirtinamos laivo priekyje (žemai).
Junk sail - Džonkos burė - keturkampė kienietiška liegerinė, arba Sampan burė, turinti ištinsines lates. keliamas stiebe kaip liugerinės burės rėjos.
Jury rig - Avarinės burės.
Foresail - Stakselis, kliveris, fokas arba genuja - priekinė burė.
Rolling system - Susukimo sistema ant štago.
Sail cover - Bomkepelis (grotui), stakselio kojinė (priekinei burei).
Fore triangle - Priekinis trikampis (trikampio plotas tarp stiebo, denio ir forštago).
Headsail - Stakselis, kliveris, fokas arba genuja - priekinė burė, arba burė priešais stiebą.
Genoa - Genuja - didelė priekinė burė, kuri perdengia pagrindinę burę savo plotu - grotą.
Staysail or Headsail - Stakselis, priekinė burė, neperdengianti pagrindinės burės savo plotu.
Jib - Stakselis - aukšto šotinio kampo priekinė burė, gali būti fokas (priešais stakselį), ne didesnis už priekinį trikampį (tarp stiebo ir forštago).
Jib - Kliveris.
Flying jib - Skrajojantis kliveris.
Mainsail or Main - Grotas - pagrindinė burė, įverta į groto stiebą ir palaikoma giko.
Trysail - Triselis.
Main topsail - Grot-topselis.
Mizzen main - Bizanis.
Mizzen staysail - Apselis.
Fore main - Fokas.
Fore jib - Sta-fokas.
Fore topsail - Fok topselis.
Main top-galant-staysail - Grotstenstakselis.
Spinnaker - Spinakeris - lengva didelė simetrinė arba asimetrinė pavėjinė burė, senovėje vadinta padidinta priekinė burė iš to meto audinio - brezento.
Genaker - Genakeris - šoninio vėjo burė, didelė lengvos medžiagos genuja. Halsinis kampas kabinamas prie priekinio relingo ar bušprito. Reguliuojamas šotu ir falu. Nefiksuojamas prie forštago.
Cruising chute or Asymmetric spinnaker - Asimetrinis spinakeris - lengva pavėjinė burė, kabinama kaip genakeris, tačiau turinti burbulo formą viršutinėje dalyje.
Snuffer or Sock - Snuferis - pakeliama kojinė spinakerio, genakerio iškėlimui/nuleidimui. Arba pavėjinės burės
Big Buoy - Big bojus - spinakerį papildanti pavėjinė burė, stabdanti laivo šoninį siūbavimą, sukeliamą spinakerio.
Hoist - (Hoisting) - Takelavimas - burių iškėlimas.
Hoisting - iškėlimas (burės).
To fly - Iškelti burę.
Dropping or To drop - Nuleidimas (burės, inkaro).
Flaking or To flake - Sudėti burę šlagais (klostėmis kraunant į rietuvę priekinę kraštinę greitam liktroso įkišimui į likpazą keliant - paruošta kėlimui).
Snafus - supainiota (virvė, priekinis likpazas, burės kampai).
Twist - išlinkimas arba išvertimas (viršūnės nulinkimas pavėjui).
Spill power - atidaryti galinę kraštinę, išlenkti burę.
Sag - Pralinkimas (forštago).
Slab reef - Plokštinantysis rifas, arba I-as rifas.
Grind - įtempimas su gerve.
Tailed - Įtemtas.
Loads up (about sail) - Išsipučia (apie burę).
Strained - įsitempęs, išvargęs.
Exhausted - Nuvargęs, išsekęs.
Batten - Latė, Lota- siauros medinės/plastikinės juostelės, įstatomos į burės latkišenes, kad palaikytų burės galinės kraštinės formą.
Batten pocket - Latkišenė.
Bolt rope or Loof rope - Liktrosas - virvė, įsiūta burės priekinėje briaunoje (likyje), kuri kišama į stiebo arba štagpirso likpasą.
Furling system or Furler or Roller-Reefing System - Burės susukimo sistema.
Foil - Štagpirsas, vamzdelis su likpazu, užmaunamas ant forštago.
Loof groove
- Likpazas.
Sail track - Likpazas arba atskiras bėgelis burės šliaužikliams.
Furling line - Burės susukimo virvė.
To roll - Susukta burė.
To unroll - Išvynioti, išskleisti burę.
Swivel - Suktukas.
Drum or Spool - Furlingo sistemos būgnas.
Slide or Slider or Sail slide - Šliaužiklis, pritvirtintas prie burės priekinės kraštinės, kuris kišamas į likpazą.
Headboard - Falinė lentelė.
Eye - liuversas - skylutė medžiagoje, apkaustyta metalu ar plastiku, neleidžianti medžiagai plyšti.
Grommets - Liuversai - skylutės medžiagoje, apkaustytos metalu ar plastiku, neleidžiančios medžiagai plyšti.
Blind pulley or Dead eye or Cringle - Krengelsas,- senovinis liueversas iš virvės, virvinis žiedas. Šiuolaikiniais krengelsais vadinami lieversai, esantys rifavimo juostų galuose (būsimų šotinio ir halsinio kampų liuversai).
Reef points - Rifštertai - virvutės burės rifavimui.
Reefing string - Rifseznis, štertas (plona virvutė burės medžiagai surišti).
Reefing lines - Rifbantai - burės sutvirtinimo juosta rifštertų rišimo lygyje.
Reefing or To reef - Burių rifavimas.
Running Rigging or Cordage - Judantis takelažas - laivavirvės, kuriomis reguliuojamos burės.
Halyard - Falas - virvė (trosas) burei pakelti ir nuleisti.
Sheet - Šotas - virvė burės atakos kampui ir pilvotumui valdyti.
Block - Blokas - skriemulys per kurį veriama virvė išlošti jėgai šią virvę traukiant.
Sheave - Blokas - keleto blokų junginys. Dvigubas, trigubas ir t.t.
Lead or Fairlead - Kipa (stakselio, genujos).
Sheet lead or Lead or Traveler or Car or Slider (jei kipa yra ant bėgelio) - Kipa.
Staysail car - Stakselkipa.
Fairlead or Ball Bearing block - Kreipiklis - takelažinė įranga su skriemuliais virvės krypčiai pakeisti be trinties.
Chafe - Virvės išvarža - apnuogintas virvės kordas, nusitrynus išoriniam jo apipynimui į stacionarius objektus.
Boat Hook - Kobinys - ilgas pagalys su metaliniu (plastmasiniu) kabliu gale, skirtas paimti virvei nuo tiltelio švartuojantis, ar atsistumti nuo ko nors.
Mainsheet - Groto-giko-šotas - virvė, reguliuojanti giko padėtį.
Jib Sheet or Genoa sheet - Priekinės burės šotai, skirti burės šotiniam kampui įtempti.
Outhoul - Groto šotas, skirtass burės apačiai įempti.
Vang - Groto giko atotampa.
Helyard - Falas, skirtas burei pakelti.
Canningham - Kaningamas, skirtas groto priekinei kraštinei patempti žemyn.
Traveler - Travelis arba Groto-giko-šoto-karietėlė - grotšotų mašinėlė, judanti bėgeliu ant bimso ir naudojama groto buomo pozicionavimui.
Preventer - Kontr-šotas - paprastai tai laivavirvė, įtempta nuo groto giko į laivo priekį, apsauganti giką nuo savaiminio halso.
Guy - Brasas - laivavirvė, skirta spinakergiko kampui į DP (Diametraliąją plaivo plokštumą) reguliuoti.
Topping lift - Topenantė - virvė, su kuria reguliuojamas giko aukštis - groto-giko topenentė, arba spinakergiko topenantė.
Up haul - Topenantė.
Down haul - Atotampa.
Kicker or Kicking strap - Atotampa.
Outhaul - Groto šotas - naudojama groto apatinei kraštinei ištempti išilgai giko, susukamam į stiebą grotui išvynioti/suvynioti iš stiebo.
Cunningham - Kaningamas - virvė, pritvirtinta prie burės halsinio kampo ir naudojama burės priekinės škatorinos įtempimui reguliuoti.
Boom Vang - Giko atotampa - atotampa, skirtas sulaikyti giką nuo tendencijos kilti aukštyn.
Lanyard or Line - Škertas - plona trumpa (1,5-2 m) virvutė kuri pririšama prie daiktų, kad juos pritvirtinti.
Draft - Pilvotumas - burės pilvo gylis, burės pilnumas, matuojamas burės formos pralinkimu (apie 4 - 15 cm).
Flat sail - Plokščia burė (mažasw pilvotumas).
Full sail - Pilna burė (didelis pilvotumas).
Draft position - Pilvo vieta - horizontalus didžiausio burės pralinkimo atstumas nuo priekinės kraštinės.
Clew - Šotinis burės kampas - apatinis užpakalinis burės kampas.
Head - Falinis burės kampas - viršutinis burės kampas.
Tack - Halsinis burės kampas - apatinis priekinis burės kampas.
Throat - Klau-kampas - viršutinis priekinis keturkampės (gafelinės) burės kampas.
Peak - Pik-kampas - viršutinis galinis keturkampės burės kampas.
Foot - Apatinė burės škatorina - apatinė burės dalis iki jos apatinio krašto.
Leech - Užpakalinė burės škatorina - užpakalinė burės dalis iki jos krašto.
Luff - Priekinė burės škatorina - Priekinė burės dalis.
Luffing - Užpūtinėjimas - burės pilvo plazdėjimas prie priekinės kraštinės perkilus ar "užpūtus" kitai burei.
Furl - Susukti burę - sudėti ant giko, ar susukti į stiebą ar ant forštago.
Fouled - Užstrigusi - burė susukant ar nuleidžiant užstrigo.
Whisker pole - Kobinys - kartis su kabliu viename gale, naudojamas įrėmimui į stakselio šotinį kampą plaukiant pavėjui pateliške (kai priekinė ir pagrindinė burės išskleistos į priešingas puses). Pagrindinė kobinio paskirtis - užsikabinti už laivo, prieplaukos, plūduro, kad prilaikyti laivą vienoje pozicijoje, kol komanda riša švartovus.
Boat hook or Grappling hook - Kobinys.
Foot stock - Futštokas - kartis gyliams matuoti, sužymėta baltom-raudonom horizontaliom juostom.
Sounding rod/stick - Futštokas.
Stitch - Siuvimas, dygsnys.
Thread - Siūlai.
Vax - Bičių vaškas.
Needle - Adata.
Palm - Gardamanas - delno dalies odinė pirštinė su antpirščiu ant delno, skirtam adatai prakišti per medžiagą ir virves.
Pliers - Plokščialūpės replės.
Wooden hummer - Muškelis, arba medinis plaktukas.
Marlinspike or Fid or Sweedish fid - Špleisnagelis - speciali yla (su grioveliu metaliniams trosams ir be jo lynams), skirta gijoms praskirti (prakišti).
Mildew - Pelėsiai.

 

Ropes - Laivavirvės

Coil or Bight of rope - Buchta, vytulio mazgas - kilpomis sudėta ir perrišta virvė.
Coiling a rope - Buchtavimas - laivavirvės sudėjimas į buchtą.
Loop - Kilpa - 360 laipsnių.
Rope - laivavirvė, lynas iki 25 mm skersmens.
Tail - Laisavasis laivavirvės galas.
Cablet or Warp - laivavirvė, lynas nuo 100 iki 150 mm skersmens.
Cable - Kabeltovas - laivavirvė, lynas nuo 150 iki 300 mm skersmens.
Stranded - Vyta virvė.
Three-strand rope - virvė iš trijų tarpusavyje susuktų gyslų.
Braided - Pinta virvė.
Braided and cored - Virvė su pintu šarvu ir sukta šerdimi.
Braid-on-braid - Pilnai pinta virvė (šarvas ir šerdis).
Coat - Šarvas.
Core - Šerdis.
Polyester or Dacron - Poliesteris / Dakronas - populiariausia medžiaga, tamposi 2 procentus, pigi (šotams, falams, atotampoms)
Nylon - Nailonas - 15 procentų silpnesnė, kai sušlampa, atspari UV, pigi (švartovams, ankerleinams).
HMPE (High Modulus Polyethylene) or SPECTRA or DYNEEMA - ultra-aukšto-molekulinio-svorio polietilenas - stipri, 8-15 kartų stipresnė už plieną (lyginant svorio ir stiprumo santykį), tamposi tik 0,4 procentus ilgio, brangi (falams).
Polypropylene - Polipropilenas - plūdrus, tamposi 2 procentus ilgio, pigus (metamosioms gelbėjimosi virvėms).
Kevlar / Twaron or Technora - Kevlaras - para-aramidinis pluoštas, - 20 proc. stipresnis už HMPE, brangus (falams, šotams, atotampoms).
Vectran - Vektranas - verpti skysti kristalų polimerai - 20 proc. stipresnis už HMPE, brangus (falams, šotams, atotampoms).
Carbon - Karbonas - super aukšto modulingumo pluoštas, mažai tamposi, stiprus, lengvas, nebijo UV bet labai trumpas tarnavimo laikas.
UV or Ultraviolet or Extraviolet - Ultravioletiniai Saulės spinduliai.
Bias - Įstrižos gijos, einančios per audeklą 45 laipsnių kampu į deformacines jėgas.
Fill - gijos, einančios per audeklą 90 laipsnių kampu į deformacines jėgas.
Ripstop - Stipresnio audinio atraiža/plotas, skirtas sustiprinti burę.
To whip - uždėti markę.
Common whipping - Paprastoji markė.
West country whipping - Vakarietiškoji markė.
Sailmaker's whipping - Persiūtoji markė.
Splice - Supinti, arba Špleisas (supynimas).
Short Splice - Trumpasis dviejų lynų supynimas, Trumpas Špleisas..
Long Splice - Ilgasis dviejų lynų supynimas, Ilgas Špleisas..
Eye Splice - Kilpos supynimas.
Figure of Eight - Aštuoniukės mazgas.
Stevedore Knot - Stividoriaus mazgas, arba dviguba aštuoniukė.
Thief Knot or Reef Knot - Tikrasis (arba tiesusis) mazgas.
Surgeon Knot - Chirurginis mazgas, arba Dvigubas tiesusis mazgas.
Slipped Reef Knot - Rifo mazgas.
Fisherman's Knot - Žvejų mazgas.
Single Sheet Bend - Šotinis mazgas.
Double Sheet Bend - Bram-šotinis, arba dvigubas šotinis mazgas.
Clove Hitch - Piemenų, arba Viblingo mazgas.
Rolling Hitch - Dvigubas piemenų mazgas, arba "Smauglys".
Boa Knot - Smauglio mazgas, tipiškas - Dvigumas piemenų mazgas.
Bowline - Gelbėjimo kilpos mazgas.
Half Round Turn and Two Half Hotches - paprastas Štekas
Round Turn and Two Half Hitches - Sustiptrintas Štekas.
Turn - Šlagas (360 laipsnių virvės kilpa).
Loop - Šlagas, arba 360 laipsnių kilpa.
Sennit - Angliška šniūruotė.
Fisherman's Bend - Žvejų štekas, arba Inkaro mazgas.
Make fast on a cleat - Klampinti, uždėti virvę ant klampės.

 

Types of Yachts - Jachtų tipai


Catboat - Ketas - jachta su vienu stiebu ir viena bure.
Ketch - Kečas - dvistiebė jachta, kurios antras stiebas yra mažas ir vairo plunksna yra už antro stiebo.
Yawl - Jolas - dvistiebė jachta, kurios antras stiebas yra mažas ir vairo plunksna yra priešais antrą stiebą.
Sloop - Šliupas - laivas su vienu stiebu ir dviem burėm.
Tender - Šliupkė - mažas laivelis, skirtas įgulos ir įrangos transportavimui iš kranto į didelį laivą.
Cutter - Kuteris - vienstiebė jachta, turinti vieną stiebą, grotą ir dvi priekines bures.
Sail plan - Apibūrinimas.
Fore-and-aft rigged - Įstrižosios burės, ištemptos labiau išilgai laivo ašies, nei skersai jai.
Full rigged ship or Ship rigged - Fregata arba pilno apibūrinimo burlaivis, tirinti ne mažiau nei 3 stiebus ir tiesiąsias bures visuose stiebuose.
Barque - Barkas, turintis ne mažiau nei 3 stiebus ir tiesiąsias bures pirmuose dviejuose stiebuose.
Barquentine - Barkentina, turinti nemažiau nei 3 stiebus ir tiesiąsias bures prikiniame stiebe.
Brig - Brigas, turintis du stiebus ir tiesiąsias bures abiejuose stiebuose.
Brigantine - Brigantina, turinti du stiebus ir tisisąsias bures priekiniame stiebe.
Schooner - Škuna, dvistiebis laivas, turintis tik įstrižąsias bures.
Bragana or Felucca - Feliūga, tradicinis Viduržemio jūros burlaivis, turinti tris lotyniškas bures (3-juose stiebuose).
Bermudan rig - Bermudinis rangautas - sakoma apie jachtos, kai burės yra trikampės (kaip dauguma dabartinių jachtų).
Gaff-rigged - Gafelinis rangautas - sakoma apie jachtos tipą, kai burės yra keturkampės su buomu, vadinamu gafeliu, kuris palaiko viršutinį burės kraštą.
Cruiser - Kruizinė arba Turistinė jachta - jachta, su didelėm gyvenamosiom erdvėm apačioje.
Racer - Sportinė jachta - jachta su minimaliu komfortu komandai, orientuota lenktynėms.
Centerkokpit - Centrinis kokpitas - aukštai išdėstytas kokpitas laivo denio vidurinėje dalyje.
Bluewater yacht - jachta, tinkama plaukioti vandenynais.
Shorthanded - jachta, pritaikyta vieno žmogaus valdymui.
Class I - I-os Klasės laivai - laivai nuo 14 pėdų (4.27 metro) ilgio bet mažiau nei 26 pėdos (7.92 m).
Class II - II-os Klasės laivai - laivai nuo 26 pėdų (7.92 metro) ilgio bet mažiau nei 40 pėdos (12.19 m).
Class III - III-os Klasės laivai - laivai nuo 40 pėdų (12.19 metro) ilgio bet mažiau nei 65 pėdos (19.81 m).


Actions - Veiksmai

Good deed - Geras darbas.
Well done - Gerai padirbėta.
Cast Off - Atleisti - palaisvinti šotus, plaukti plačiau, atrišti švartovus, laikančius laivą prie kranto.
Easy or Ease - Atleisti bures, arba pasukti truputį į šoną nuo vėjo krypties.
Slacken - Atleisti (šotą, falą).
Haul - Traukti (laivavirvę, tinklą, inkarą, flagfalą).
Taut - Pilnai įtemptas (haul taut).
Pull - Pritraukti (šotą, falą).
Take in - Sutraukti (šotą, falą).
Sheet on - Įtempti šotą, derinti bures.
Tightening - Įtempimas.
Rise - iškelti (burę)
Drop - Nuleisti (inkarą, burę).
Weighing anchor - Iškelti inkarą.
Fold - sudėti (biminį, spreihudą.
Launch (the dinghy) - Nuleisti, Paruošti (valtelę).
Cast off mooring lines - Atrišti laivą nuo krantinės.
Make fast - užrišti pririšti.
Ease - Atleisti - atleisti šotus, topenantę, falą vantus, štagus ir t.t. ir t.t.
Hard Alee - Staigiai kylam - komanda įgulai, kad laivas keičia kursą aštriau į vėją ir reikia atiderinti bures (patempti).
Sheeted in hard - Maksimaliai pritemptomis burėmis.
Tack - Vendas - komanda įgulai atlikti posūkį kertant laivo nosimi vėjo kryptį ir permesti bures į kitą pusę.
Tacking - Laviruotė.
Pointing - Krypties laikymasis arba Laviruotė.
Steering groove - Vairavimo takas, leistina vairavimo kampo į vėją paklaida, kurioje burės nepraranda laminaraus aptekėjimo ir maksimalios traukos galios (būna siauras ir platus, priklauso nuo falo, arba priekinės burės kraštinės įtempimo)
Jibe - Halsas - burių permetimas į kitą pusę plaukiant pavėjui.
Bight - Kilpa - posūkis 360 laipsnių.
Duck - Praleisti (pranerti), praplaukti pro laivagalį laivo, kuriam privalote užleisti kelią.
Ducking - Praleidimas.
Pitching - Pičingas - išilginis laivo korpuso siūbavimas.
Pumping - Pampingas - ritmingas mosavimas bet kuria bure ją prietraukiant ir atleidžiant.
Rocking - Rokingas - ritmingas jachtos supimas.
Ooching - Ūčingas - staigūs kūno judesiai pirmyn, staigiai stabdant judesį.
Sculling - Skalingas - ritmingi judesiai vairu.
Scull - Rumpeliuoti - judinti vairo plunksną į šonus su tikslu priversti laivą plaukti į priekį.
Hike - Krienuoti - perkelti svorį į antvėjinį bortą, kad atsverti laivo pasvirimą pavėjui.
Hiking - Krenavimas, įgulos svorio perkėlimas į priešvėjinį bortą.
Heel - Krienas - šoninis burlaivio pasvirimas dėl vėjo spaudimo į bures.
List - Pasvirimas į šoną dėl svorio pasislinkimo į šoną.
      Diferentas - laivo pasvirimas (į šoną, ar priekį, ar atgal) dėl atsiradusio svorio ant denio.
Trim - Derinti bures (triminti) - keisti burių formą didžiausiai traukai išgauti.
Righting - Atsatatyti - atstatyti į vertikalią poziciją arba teisingą padėtį.
Ready about - Pasiruošę manevrui - atsakymas į komandą pasiruošti vendui, atsišvartavimui, prisišvartavimui ir t.t. ir panašiai.
Tuning - Derinti - derinti stovintį rangautą, bures, diferentą ir kreną maksimaliam burlaivio greičiui pasiekti.
Reef - Surifuoti - sumažinti burių plotą.
Shake out reefs - Išrifuoti - išlaisvinti rifštertus ir pakelti burę.
Belay - Užkontruoti - užtvirtinti virvę klampėje, burę ar kitą daiktą prie denio; Klampinti - užtvirtinti virvę klampėje.
Stow - Saugiai padėti - saugiai padėti pririšant, jeigu reikia, prisukant ar įremiant.
Privileged vessel - "Kelio teisė"- kelio teisę turinčio laivo reikalavimas duoti kelią. Kartais sakoma: "dešinys halsas".
Bail - Išsemti vandenį iš laivo.
Aground or Running aground - Užplaukti ant seklumos - kai laivo korpusas ar kylis yra atsirėmęs į dugną.
Tow - Buksyruoti.
Towing - buksyravimas (iš paskos, arba lagu).