- 2005.02.27. Lietuviai buriuoja gerai! Lietuvos Buriuotojų Sąjunga reiškia pagarbą 2004 metų Laser klasės "Europos Taurės" dalyviams, užėmusiems sekančias vietas:
- Laser Standard: Laurynas Rimšas suaugusiųjų įskaitoje 5-as (372 dalyviai). Jaunimo įskaitoje 2-as (156 dalyviai).
- Laser Radial suaugusiųjų įskaitoje (466 dalyviai): Rokas Milevičius 7-as, Vaidas Balčiūnas 8-as, Linas Ščepinas 15-as.
- Laser Radial jaunimo įskaitoje (279 dalyviai): Rokas Milevičius 3-as, Vaidas Balčiūnas 4-as, Linas Ščepinas 10-as.
http://www.laserinternational.org/ecup2004/ecup04index.htm


- 2005.02.27. Kovo 1 dieną vyks LBS Tarybos posėdis. Dienotvarkė: Buriavimo plėtojimo programos, LBS nario mokestis, jachtų registro klausimai, geriausio 2004 m. reiso konkursinių darbų vertinimas.

"Kreiserinio Buriavimo Mokykla"

Vidaus vandenų ir Pakrančių burinės jachtos vado kursai

      "Kreiserinio Buriavimo Mokyklos" (KBM) kursai vyksta vadovaujantis LBS Tarybos patvirtinta "Vidaus vandenų burinės jachtos vado detaliąja mokymo programa" ir "Pakrančių burinės jachtos vado detaliąja mokymo programa". KBM yra akredituota mokymo įstaiga, gavusi LBS akreditaciją numeris 1 (Akreditavimo liudijimas Nr.1).
      Teorinių kursų trukmė - 7 šeštadieniai po 8 valandas (viso 52 val). Vidaus ir Pakrančių vadų teorinės paskaitos vyksta "Atviros jūros burinės jachtos vado detaliosios mokymo programos" žinių gylyje, nes KBM skaito, kad žinių ribojimas pradedantiesiems yra blogybė, o žinių kartojimas pažengusiems yra daugiau, nei sveika.

      Registracijos forma pateikta Kursai->Registracija (meniu kairėje). Registracija laikoma įvykusia po apmokėjimo. Bankinės sąskaitos rekvizitai atsiunčiami kaip atsakymas į registracijos prašymą. Maksimalus grupės dydis - 20 žmonių.
      Po teorinių kursų vyksta egzaminas. Kursantai gali laikyti tokio lygio teorinį egzaminą, kurį atitinka jų išplaukioto laiko ir myliu cenzas. Praktiniai kursai lankomi tik išlaikius teorijos egzaminą.

      LBS Vidaus vandenų jachtos vado teorijos programa (KBM programa 52 val., praplėsta praktiniu navigacijos ir locijos taikymu, mazgų rišimu, variklių, jachtos dalių, akumuliatorių priežiūra, jachtos valdymu ir klausimais - kodėl taip vyksta, jachtos avarijų likvidavimu, jūrų teisę atviroje jūroje):

Eil.nr
Vidaus vandenų mokymo programos temos pavadinimas (jachtos ilgis 24 m., akvatorija - vidaus vandenys)
KBM 52 val.
LBS 30 val.
1
Burinės jachtos konstrukcija, įranga, priežiūra ir burlaivio teorijos pagrindai.
6
4
2
Burlaivio teorijos pagrindai, aerodinamika, centravimas.
2
3
Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant su burėmis ir, arba mechaniniu varikliu, plaukiant ypatingomis sąlygomis).
4
6
4
Takelažo darbai, mazgai, jachtos remontas.
4
5
Saugos, gelbėjimo ir prieššgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba.
2
2
6
Burinės jachtos iššgyvenimas jūroje, avarijų likvidavimas (seklumos, lūžęs stiebas, buksyravimas, inkaravimas).
2
7
Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir vykdymas.
2
8
Hidrometeorologija.
4
2
9
Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninėnavigacija.
8
4
10
Teisės aktai reguliuojantys laivybą vidaus vandenyse.
2
3
11 Teisės aktai reguliuojantys laivybą jūroje.
2
12 Jūriniai papročiai, buriavimo etika, tarššos prevencija.
2
1
13 Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės - CEVNI.
4
6
14 Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje iššvengti - COLREG.
2
2
15 Radijo ryšys, jūrinio radio dialogo frazės, radijo ryšio reglamentas.
2
16 Kartojimas (mazgai, mavigacioniai uždaviniai su deklinacijos ir deviacijos paklaidomis)
4

      LBS Pakrančių vandenų jachtos vado teorijos programa (KBM programa 52 val., praplėsta praktiniu navigacijos ir locijos mokymu su jūrlapiais, mazgų rišimu, variklių, jachtos dalių, akumuliatorių priežiūra, jachtos valdymu ir klausimais - kodėl taip vyksta):

Eil.nr
Pakrančių vandenų mokymo programos temos pavadinimas (jachtos ilgis 24 m., akvatorija - pakrančių vandenys, arba teritorinė jūra)
KBM 52 val.
LBS 42 val.
1
Burinės jachtos konstrukcija, įranga, priežiūra ir burlaivio teorijos pagrindai.
6
4
2
Burlaivio teorijos pagrindai, aerodinamika, centravimas.
2
3
Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant su burėmis ir, arba mechaniniu varikliu, plaukiant ypatingomis sąlygomis).
4
6
4
Takelažo darbai, mazgai, jachtos remontas.
4
5
Saugos, gelbėjimo ir prieššgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba.
2
4
6
Burinės jachtos iššgyvenimas jūroje, avarijų likvidavimas (seklumos, lūžęs stiebas, buksyravimas, inkaravimas).
2
2
7
Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir vykdymas.
2
8
Hidrometeorologija.
4
4
9
Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė navigacija.
8
6
10
Teisės aktai reguliuojantys laivybą vidaus vandenyse.
2
3
11
Teisės aktai reguliuojantys laivybą jūroje.
2
2
12
Jūriniai papročiai, buriavimo etika, tarššos prevencija.
2
1
13
Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės - CEVNI.
4
6
14
Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje iššvengti - COLREG.
2
4
15
Radijo ryšys, jūrinio radio dialogo frazės, radijo ryšio reglamentas.
2
16
Kartojimas (mazgai, mavigacioniai uždaviniai su deklinacijos ir deviacijos paklaidomis)
4